اخبار تازه :
روش حل مسائل محلول ها در شیمی
قسمتی از کتاب شیمی استاد ثابت قدم
محلولها
تعداد تستهاي احتمالي:5

مسـائل مربوط به گرمای انحلال

 مسائل مربوط به انواع غلظتها

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 http://www.aramfar.com/files/uploads/1528339443.jpg

نویسنده :مدیریت|دانلود مطالب کنکور | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

همه ی واکنش های شیمیایی مورد نیاز کنکورمهندس ثابت قدم

همه ی واکنش های شیمیایی مورد نیاز کنکور
 
این پوستر برگرفته از انتشارات "به سبک خط خطی تالیف استاد سامان ثابت قدم است

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

همه ی واکنش های شیمیایی مورد نیاز کنکور

نویسنده :مدیریت|دانلود مطالب کنکور | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

برنامه درسی عید نوروز 95 (درس فیزیک ) پژمان آرام فربرای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


http://www.aramfar.com/files/uploads/1554923554.jpg

نویسنده :مدیریت|برنامه ریزی درسی | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

استاد بداغی و استاد مهدی آرام فر در کارنامه 20 
استاد بداغی و استاد مهدی آرام فر در کارنامه 20

15 اسفند 94

موضوع : همایش و برنامه عید نوروز

http://www.aramfar.com/files/uploads/1486344197.jpg

برای مشاهده این برنامه روی آیکون زیر کلیک کنید
دانلود برنامه نوروزی دکتر آرام فر

نویسنده :مدیریت|کارنامه 20 | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

ایمان سرور پور در برنامه کارنامه 20ایمان سرور پور در برنامه کارنامه 20

15 اسفند 94

موضوع : حال خوبhttp://www.aramfar.com/files/uploads/1470695972.jpg

برای مشاهده این برنامه روی آیکون زیر کلیک کنید


نویسنده :مدیریت|کارنامه 20 | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

استاد علیرضا خوانچه زر و میثم فلاح در برنامه کارنامه 20استاد علیرضا خوانچه زر و میثم فلاح در برنامه کارنامه 20
آموزش تمییز و صحبت در مورد ریاضی تجربی
8 اسفند 94

خوانچه زر و میثم فلاح

برای مشاهده این برنامه روی آیکون زیر کلیک کنید


نویسنده :مدیریت|کارنامه 20 | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

ایمان سرور پور در برنامه کارنامه 20ایمان سرور پور در برنامه کارنامه 20
در زمان های کم چگونه نتیجه بگیریم
8 اسفند 94

http://www.aramfar.com/files/uploads/1484297115.jpg

برای مشاهده این برنامه روی آیکون زیر کلیک کنید


نویسنده :مدیریت|کارنامه 20 | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

استاد شاهین شاهین زاد هادی سرکشیک زاده در برنامه کارنامه 20استاد شاهین شاهین زاد هادی سرکشیک زاده در برنامه کارنامه 20

1 اسفند 94

http://www.aramfar.com/files/uploads/1484385028.jpg

برای مشاهده این برنامه روی آیکون زیر کلیک کنید


نویسنده :مدیریت|کارنامه 20 | ارسال نظر: 1 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

ایمان سرور پور در برنامه کارنامه 20ایمان سرور پور در برنامه کارنامه 20
1 اسفند 94


http://www.aramfar.com/files/uploads/1505218004.jpg

برای مشاهده این برنامه روی آیکون زیر کلیک کنید


نویسنده :مدیریت|کارنامه 20 | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ

پژمان آرام فر و سیامک جلالی در کارنامه 20 شبکه آموزشپژمان آرام فر و سیامک جلالی در کارنامه 20 شبکه آموزش

فیزیک : آموزش موج - زبان : خواندن متن

24 بهمن 94

http://www.aramfar.com/files/uploads/1545387402.jpg

برای مشاهده این برنامه روی آیکون زیر کلیک کنید


نویسنده :مدیریت|کارنامه 20 | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ